പ്രവാസകവിത

Thursday, March 10, 2011

അപസ്മാരം / ശ്രീകുമാർ കരിയാട്

1 comment:

Ranjith Chemmad / ചെമ്മാടന്‍ said...

അന്നും കടലിന്നടിയിലെ സ്രാവുകള്‍
അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിരന്നു
“കിംഗ് ഫിഷര്‍ പൊന്മ’‘യെന്നര്‍ത്ഥം പറയുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങളാര്‍ത്തുകരഞ്ഞു !!!